ZekerZorg


Home
Vergelijk Zorgverzekering
Gemiddelde premiestijging
Transparantie
ZekerZorg
Nieuws
AFM

Hou mij op de hoogte:

Ook in 2016 één van de laagste premies van NL
Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107
Van Prinsjesdag tot premie
Premie zorgverzekering OZF bekend
Premie zorgverzekering Pro Life bekend
Zorgverzekering 2016 Salland
Premie zorgverzekering 2016 Delta Lloyd
Hoe is de premie opgebouwd?
Kijk niet alleen naar de ‘kale’ premie
Premie Bewuzt basisverzekering 2015: vanaf € 70
Ditzo vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten
Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid
Stel zelf je zorgverzekering samen
Premie 2015 ONVZ
IAK Verzekeringen 2015

CZ verlaagt basispremie 2013

10-11-2012

CZ verlaagt basispremie én houdt premies aanvullende verzekeringen gelijk

CZ verlaagt de premie van de basisverzekering in 2013.
De jaarpremie van de CZ Zorg-op-maatpolis voor 2013 is vastgesteld op € 1.267,20, met een maandpremie van
€ 105,60. Hiermee daalt de maandpremie in 2013 met € 2,20.
De premies van de aanvullende verzekeringen van CZ blijven hetzelfde als in 2012. Voor veel verzekerden gelden daarnaast nog kortingen, omdat ze zijn aangesloten bij een collectiviteit en/of een vrijwillig eigen risico hebben.

Financieel gezond
De premiedaling is mogelijk doordat CZ positieve resultaten heeft geboekt met scherpe zorginkoop. Ook de verhoging van het wettelijk eigen risico van € 220,- naar € 350,- in 2013 draagt bij aan een lagere premie. Daarnaast moeten zorgverzekeraars sinds enkele jaren voldoen aan hogere solvabiliteitseisen; dat zijn eisen aan de mate waarin een organisatie met eigen middelen is gefinancierd. CZ heeft daarom in 2012 haar financiële reserves versterkt. Met de huidige reserves is CZ een financieel gezond bedrijf dat voldoet aan de eisen.
Nieuwe basisverzekering CZ

CZ introduceert ook een nieuwe basisverzekering, de CZ Zorgbewustpolis, met een premie van € 101,90 per maand. De nieuwe basisverzekering is nog scherper geprijsd dan de CZ Zorg-op-maatpolis, doordat:
alle communicatie via internet verloopt
automatische incasso van de premie
50% vergoeding van marktconforme (gebruikelijke) tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners
beperkte keuze in het vrijwillig eigen risico (€ 0,- of € 500,-)
Een second opinion via Best Doctors niet in deze verzekering is opgenomen (een gewone second opinion wel)

Voor de CZ Zorgbewustpolis geldt dezelfde collectiviteitskorting als bij de overige basisverzekeringen.

Polis 2013 online en grip op kosten

Naast een scherpe premie helpt CZ verzekerden met advies en diensten grip te houden op hun zorgkosten. Zo kunnen verzekerden via Mijn CZ hun zorgkosten tot in detail inzien en ingediende nota’s of vergoedingen bekijken. Ook krijgen ze een transparant advies over het pakket dat het best past bij hun zorgbehoefte, zodat ze niet te veel betalen.

http://www.cz.nl


Specialhotels
Bijzondere en romantische hotels in Nederland, België en Luxemburg
www.specialhotels.nl
ZekerZorg is het enige echt onafhankelijke
vergelijk van premies zorgverzekeringen