ZekerZorg


Home
Vergelijk Zorgverzekering
Gemiddelde premiestijging
Transparantie
ZekerZorg
Nieuws
AFM

Hou mij op de hoogte:

Ook in 2016 één van de laagste premies van NL
Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107
Van Prinsjesdag tot premie
Premie zorgverzekering OZF bekend
Premie zorgverzekering Pro Life bekend
Zorgverzekering 2016 Salland
Premie zorgverzekering 2016 Delta Lloyd
Hoe is de premie opgebouwd?
Kijk niet alleen naar de ‘kale’ premie
Premie Bewuzt basisverzekering 2015: vanaf € 70
Ditzo vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten
Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid
Stel zelf je zorgverzekering samen
Premie 2015 ONVZ
IAK Verzekeringen 2015

Hoe hebben we de premie voor 2015 berekend?

13-11-2014

In 2015 is de premie van de meest gekozen basisverzekering van CZ, de Zorg-op-maatpolis, € 100,50 per maand. We hebben 425 miljoen euro van onze reserves ingezet om uw premie zo stabiel mogelijk te houden.

Waarom betaalt u premie?
Als uw zorgverzekeraar zorgen we ervoor dat u op tijd goede en betaalbare zorg krijgt. Hiervoor betaalt u premie via uw basisverzekering.

De premie van uw basisverzekering hangt vooral af van:

Welke zorg er in de basisverzekering zit
De prijsafspraken van zorgverzekeraars met zorgverleners
Hoeveel mensen zorg nodig hebben
De overheid bepaalt de zorg in uw verzekering
De overheid beslist welke zorg er in uw basisverzekering zit en bepaalt zo grotendeels de premie die u betaalt. Ook legt de overheid voor verzekeraars de rekenpremie vast. Op basis van die rekenpremie berekenen de zorgverzekeraars de uiteindelijke premie voor hun klanten.

Overheid en zorgverzekeraar bepalen de hoogte van uw premie
Hoeveel premie u betaalt hangt af van de rekenpremie, maar ook van het beleid en de financiële resultaten van uw zorgverzekeraar. Daarom verschillen de premies per zorgverzekeraar.

Hogere rekenpremie van de overheid
De rekenpremie voor 2015 is 6,7% hoger dan in 2014. Dat komt onder meer door de stijgende zorgkosten. Ook hebben werkgevers de afgelopen jaren een te grote (inkomensafhankelijke) bijdrage betaald en dat wordt in 2015 rechtgetrokken via de zorgpremie.

Bovendien stijgt de rekenpremie door de grote hervorming in de langdurige zorg. Zo verdwijnt de AWBZ en regelt uw zorgverzekeraar voortaan bijvoorbeeld:

Verpleging en verzorging thuis
Behandelingen van mensen die blind of doof zijn of die last hebben van een taalontwikkelingsstoornis
Eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling
De rekenpremie gaat dus omhoog. Maar hoeveel premie gaat u uiteindelijk betalen?

We willen een stabiele premie voor u
We hebben één belangrijk uitgangspunt bij het berekenen van uw premie: stabiliteit. We willen zo weinig mogelijk prijsschommelingen.

We zetten reserves in om uw premie te verlagen
Hoe kunnen we uw premie stabiel houden wanneer de zorgkosten en de rekenpremie stijgen? Door onze reserves in te zetten. In grote lijnen werkt dat zo:

We krijgen geld binnen via de premies van onze verzekerden. Verder krijgen we een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van de overheid.
Met dat geld kopen we zorg in bij zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. We houden geld over als we scherp inkopen of als we het zorgverbruik van onze klanten te ruim hebben ingeschat.
Het geld dat we overhouden gebruiken we voor betere zorg en het aanvullen van onze reserves. CZ heeft geen winstoogmerk. Dus als het kan, gebruiken we ook een deel van onze reserves om uw premie te verlagen.
Verplichte en vrijwillige reserves
We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves zijn verplicht. Maar we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Want onze reserves staan gelijk aan nog geen 4 maanden zorgverlening voor onze klanten.

Hoeveel reserves zetten we in voor een stabiele premie?
In 2015 zet CZ Groep 425 miljoen euro van de reserves in voor lagere premies. Dat is € 147 per premiebetalende klant. Zo houden we uw premie stabiel en betaalbaar.

Wat levert u dat op?
In 2015 is de premie voor de Zorg-op-maatpolis € 1206 per jaar (€ 100,50 per maand). De rekenpremie van de overheid was € 1196. Een verschil van slechts € 10. De rekenpremie is met 6,7% gestegen, maar onze premie met 4,8%.

Een eerlijke, toekomstbestendige premie
We doen alles voor de beste zorg. Nu en in de toekomst. Zorg moet betaalbaar blijven en daarom zetten we onze reserves in voor een lagere premie.

http://www.cz.nl


Specialhotels
Bijzondere en romantische hotels in Nederland, België en Luxemburg
www.specialhotels.nl
ZekerZorg is het enige echt onafhankelijke
vergelijk van premies zorgverzekeringen