ZekerZorg


Home
Vergelijk Zorgverzekering
Gemiddelde premiestijging
Transparantie
ZekerZorg
Nieuws
AFM

Hou mij op de hoogte:

Ook in 2016 één van de laagste premies van NL
Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107
Van Prinsjesdag tot premie
Premie zorgverzekering OZF bekend
Premie zorgverzekering Pro Life bekend
Zorgverzekering 2016 Salland
Premie zorgverzekering 2016 Delta Lloyd
Hoe is de premie opgebouwd?
Kijk niet alleen naar de ‘kale’ premie
Premie Bewuzt basisverzekering 2015: vanaf € 70
Ditzo vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten
Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid
Stel zelf je zorgverzekering samen
Premie 2015 ONVZ
IAK Verzekeringen 2015

Premie Azivo Basisverzekering 2015 is € 105,25

19-11-2014

Azivo geeft vanuit de reserves € 200 per verzekerde terug om de premiestijging voor 2015 te beperken. Totaal zet Azivo hier € 23 miljoen voor in. Een premiestijging is daarmee echter niet te voorkomen.
18 november 2014
De premie voor de basisverzekering 2015 wordt € 105,25 per maand (€ 1.263 op jaarbasis). Deze stijging (€ 8,75 per maand, €105 op jaarbasis) is nodig om de verwachte zorgkosten voor verzekerden te dekken.

Van de goedkoopste aanvullende verzekering (AV-Basis) daalt de premie. De andere aanvullende verzekeringen laten een stijging zien. De aanvullende verzekeringen zijn inclusief tandartsverzekering.
Stijging premie
Het afgelopen jaar heeft Azivo de premie weten te verlagen door het inzetten van de reserves. Voor de premie van 2015 is, ondanks de teruggave van € 23 miljoen, een stijging onvermijdelijk.

De oorzaak van de verhoging is de hogere rekenpremie, vastgesteld door de overheid. In deze rekenpremie wordt de te grote inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers de afgelopen jaren betaald hebben, gecorrigeerd.

Ook stijgt de premie doordat onder andere de verpleging en verzorging vanaf 2015 vanuit de Basisverzekering wordt betaald. Daarnaast zien we een toename in zorgkosten.
Teruggave reserves
Azivo is een coöperatie zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders en winstuitkeringen. Als verzekeraar moeten wij wettelijke reserves (eigen vermogen) opbouwen om eventuele tegenslagen in zorgkosten op te vangen. De komende jaren nemen de eisen aan de opbouw van reserves door Europese regels aanzienlijk toe.

Positieve resultaten die niet nodig zijn voor de wettelijke reserves worden verwerkt in de premie. Door nu € 20 miljoen van de reserves in te zetten, geeft Azivo het resultaat van 2013 en een deel van het verwachte resultaat van 2014 terug om de premie te dempen. Uitgangspunt hierbij is dat Azivo een stabiel premiebeleid voert.

Om de premie ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden zet Azivo nog meer in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dicht bij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde eerste lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.
Acceptatie en solidariteit
Bij Azivo is iedereen welkom. We hanteren geen medische selectie voor de aanvullende verzekeringen. Bij Azivo betaalt iedereen voor de aanvullende verzekeringen dezelfde premie ongeacht de leeftijd van de aanvrager.
Maandpremies 2015
Azivo biedt drie aanvullende verzekeringen, waarbij de tandartsverzekering standaard bij inbegrepen is. De maandpremies voor klanten vanaf 18 jaar bedragen:

http://www.azivo.nl


Specialhotels
Bijzondere en romantische hotels in Nederland, België en Luxemburg
www.specialhotels.nl
ZekerZorg is het enige echt onafhankelijke
vergelijk van premies zorgverzekeringen