ZekerZorg


Home
Vergelijk Zorgverzekering
Gemiddelde premiestijging
Transparantie
ZekerZorg
Nieuws
AFM

Hou mij op de hoogte:

Ook in 2016 één van de laagste premies van NL
Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107
Van Prinsjesdag tot premie
Premie zorgverzekering OZF bekend
Premie zorgverzekering Pro Life bekend
Zorgverzekering 2016 Salland
Premie zorgverzekering 2016 Delta Lloyd
Hoe is de premie opgebouwd?
Kijk niet alleen naar de ‘kale’ premie
Premie Bewuzt basisverzekering 2015: vanaf € 70
Ditzo vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten
Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid
Stel zelf je zorgverzekering samen
Premie 2015 ONVZ
IAK Verzekeringen 2015

Uw zorgverzekering in 2013

11-11-2012

De overheid heeft bepaald dat in 2013 het een en ander in uw basisverzekering verandert. Sommige vergoedingen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe vergoedingen bij. Wij hebben de belangrijkste veranderingen hieronder voor u op een rijtje gezet.

Wat verdwijnt uit de basisverzekering?
Vruchtbaarheidsgerelateerde zorg bij vrouwen van 43 jaar of ouder wordt in 2013 niet meer vergoed. Er geldt een overgangsregeling voor vrouwen van 43 jaar of ouder die in 2012 een ivf-poging zijn gestart en ook vrouwen die 43 jaar worden tijdens een ivf-poging hebben recht op vergoeding van de afronding van die poging.
De eerste en tweede ivf-poging bij vrouwen jonger dan 38 jaar wordt in 2013 niet vergoed, als er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst.
Medisch specialistische behandeling met een redressiehelm wordt in 2013 niet vergoed.
In 2013 vallen eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken of een rollator, niet langer onder de dekking van de basisverzekering

Wat komt in de basisverzekering?
Dieetadvisering is weer in de basisverzekering ondergebracht, met een maximum van drie behandeluren per kalenderjaar.
Vergoeding voor één stoppen-met-roken programma (begeleiding en medicatie) is vanaf 2013 weer ondergebracht in de basisverzekering.
De vergoeding voor geriatrische revalidatiezorg voor de duur van in beginsel zes maanden is vanaf 2013 ondergebracht in de basisverzekering (de vergoeding viel tot nu nog onder de AWBZ).
Onder de vergoeding van medisch specialistische zorg vallen in 2013 ook een bepaalde behandeling voor therapieresistente hypertensie en een bepaalde behandeling van een herseninfarct.

Wat verandert voor ongecontracteerde zorg?
Voor de ergotherapeut, logopedist en diëtist heeft u in 2013 alleen een verwijzing nodig als u naar een ongecontracteerde zorgaanbieder gaat.
Het experiment met vrije tarieven voor mondzorg stopt per 1 januari 2013. Vanaf dan stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven weer vast. Om die reden hanteren wij in 2013 geen maximumtarieven meer voor mondzorg door een ongecontracteerde zorgaanbieder.

Wat is het verplicht eigen risico?
Het verplicht eigen risico op de basisverzekering wordt in 2013 verhoogd naar €350,-.

Wat zijn de wettelijke eigen bijdragen?
De wettelijke eigen bijdragen voor een aantal hulpmiddelen en voor delen van de kraamzorg zijn voor 2013 verhoogd. Zo wordt de wettelijke eigen bijdrage voor hoortoestellen 25% van de aanschafkosten. In de polisvoorwaarden leest u bij welke vormen van zorg sprake is van een eigen bijdrage. Bekijk het Reglement Hulpmiddelen om te zien wat er per hulpmiddel verandert in 2013.
De wettelijke eigen bijdragen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (behandeling en verblijf) vervallen in 2013.Specialhotels
Bijzondere en romantische hotels in Nederland, België en Luxemburg
www.specialhotels.nl
ZekerZorg is het enige echt onafhankelijke
vergelijk van premies zorgverzekeringen